Եթե ձեզ հետաքրքրում է հոգեբանությունը ,եթե ուզում եք ճանաչել ինքներդ ձեզ, արագ կողմնորոշվել ցանկացած իրավիճակում, ունենալ որակյալ կրթություն, ապա սիրով հրավիրում ենք ձեզ սովորելու առաջատար մասնագիտացված պետական հավատարմագիր ունեցող <<Ուրարտու>> համալսարանում :

Համալսարանը շարունակում է 2019-2020թթ. ուստարվա ընդունելությունը մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 10-ը: Ուսումը կարող եք համատեղել նաև աշխատանքի հետ:
Համալսարանում իրականացվում է եռաստիճան ուսուցում բակալավրի, մագիստրոսի և ասպիրանտուրայի կրթական ծրագրերով` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. Հոգեբանություն
* Կլինիկական հոգեբանություն
* Կառավարման հոգեբանություն և մենեջմենթ
* Նախադպրոցական և դպրոցական հոգեբանություն
* Դատահոգեբանական փորձաքննություն
* Իրավաբանական հոգեբանություն
* Մանկավարժություն և հոգեբանություն
2. Սոցիալական աշխատանք
3. Սոցիոլոգիա
Համալսարանի բարձր կուրսերի լավագույն ուսանողներին հնարավորություն է տրվում ուսումնական և նախադիպլոմային պրակտիկան անցկացնել արտասահմանյան բուհերում և համապատասխան կազմակերպություններում:
Վարձի զեղչեր և արտոնություններ են սահմանված զոհված ազատամարտիկների, ծնողազուրկ երեխաների, ուսման գերազանցիկների համար:
Հավատարմագրված է ոչ միայն բակալավրիատը, այլ նաև մագիստրատուրան:
Կորյունի 19 Ա
www.urartuuniversity.com,
Հեռ. (+37410) 52-82-42
(+37410) 58-69-61