Կրթվենք, որպեսզի զարգացնենք մեր երկիրը

Դաստիարակը մեծ դեր ունի ապագա հոգեպես առողջ, պատասխանատու, ստեղծարար անձի և քաղաքացու կայացման հարցում, ուստի նրանից պահանջվում է անընդհատ զարգացում: