Աննա Ալբերտի Նադոյան

a.nadoyan@mail.ru

Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

1989-1994թթԵրևանի Պետական Համալսարան Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ

2002-2004թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան(մագիստրատուրա) «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ

Դասավանդվող առարկաներ 

Սթրեսս և հոգեբանական ճգնաժամ

Անձ և հոգեբանական հարմարում

Սեռերի հոգեբանություն

Ընտանեկան սոցիալական աշխատանք

Սոցիալական աշխատանք

Ընտանեկան կյանքի էթիկա և հոգեբանություն

Սեդա Համայակի Վարդանյան

sedavardanyan003@gmail.com

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, հոգեբան

Կրթություն

2003-2008թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  Հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետ,դիպլոմավորված մասնագետ

Դասավանդվող առարկաներ 

Հաղորդակցման հմտություններ

Մանիպուլյացիայի կառավարում

Կոնֆլիկտի կառավարում

Հուզական կոմպետենտության մարզում

Մայրանուշ Մարատի Գևորգյան

anushgevorkyan@mail.ru

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթություն

2017-2019թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, կլինիկական հոգեբանություն, մագիստրատուրա

2002-2005թթ.ՌԴ Վորոնեժի պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության տեսություն և պատմություն ամբիոնի ասպիրանտ

1997-2002 թթ. Երեվանի Կոմիտասի անվ. պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային ֆակուլտետ

Դասավանդվող առարկաներ 

Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա

Հատուկ հոգեբանություն

Հոգեախտորոշում

Հոգեբանական ծառայության կազմակերպում

Մարինա Պետրոսի Թոզալաքյան

marina_tozalakya@mail.ru

Հոգեբան

Կրթություն

1999 – 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ` բակալավրի աստիճան:

2003 – 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ` մագիստրոսի աստիճան:

2005 թ. Վիլնյուսի պետական համալսարան, Լիտվա` մասնագիտական կատարելագործում:

2011 թ. Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն: “Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում” գործնական դասընթացի “Մետամոդել” և “Խարսխման տեխնիկա” փուլեր

2011 — 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն: “Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում” գործնական դասընթացի “Ռեֆրեյմինգ” և “Սուբմոդալություններ” փուլեր

2012 թ. Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն: “Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում” գործնական դասընթացի “Էրիքսոնյան հիպնոզ”

2012 թ. Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն: “Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում” գործնական դասընթացի “Ընտանեկան հոգեթերապիա” փուլ:

Դասավանդվող առարկաներ 

Ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններ

Ժամանակակից հոգեբանության հիմնախնդիրներ

Հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա

Ախտաբանական հոգեբանություն

Կլինիկական հոգեբանություն

Խմբային հոգեթերապիա

Հոգեկարգավորում

Հոգեֆիզիոլոգիա

Արմինե Ռաֆիկի Մուրադյան

armine_43@mail.ru

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Կրթություն

1995-2000թթ. Երևանի Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան, «Նախադպրոցական և դպրոցական հոգեբանություն» ֆակուլտետ

2003-2005թթ. Երևանի Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան,մագիստրատուրա, «Ուրարտու» համալսարանի հայցորդ

Դասավանդվող առարկաներ 

Բակալավրիատ

Ն/դ ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և  մեթոդիկա

Երեխաների տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման տեսություն և մեթոդիկա

Իրավաբանական հոգեբանություն

Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա

Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն

Էթնոհոգեբանություն

Ընտանիքի հոգեբանություն և թերապիա

Խաղի հոգեբանություն և թերապիա

Ներառականության հիմնախնդիրները և արդիականացումը ժամանակակից կրթակարգում:

Դպրոցական հոգեբանություն

Մագիստրատուրա

Մաթեմատիկական բովանդակությամբ հեքիաթները որպես նախաթվային և թվային հասկացությունների ձևավորման միջոց

Հոգեկորեկցիայի և հոգեշտկման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

Քոուչինգը որպես ուսուցման մոդել

Հումանիստական հոգեբանություն

Ճգնաժամային տարիքներիի հոգեբանական վերլուծություն և թերապիա

Արտ-թերապիա.տեսություն և պրակտիկա

Մարմանկողմնորոշիչ թերապիա.տեսություն և պրակտիկա

Անձի ժամանակակից կոնցեպցիաներ

Մարինե Դերենիկի Այվազյան

m.ayvazyan.m@gmail.com

Ուսումնական գծով պրոռեկտոր

Կրթություն 

1983-1988թթ.  Երևանի Կ.Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ

2004-2006թթ.  Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան