Արդյունավետ հաղորդակցման կարողությունը որոշում է տարբեր ոլորտներում գործնական ձեռքբերումները: Այս անգամ այն քննարկում էինք սոցիալական ձեռներեցություն համատեքստում: