«ԴԱՍԸ ՎԱՐՈՒՄ Է ՈՒՍԱՆՈՂԸ» ծրագրային հերթական թեման մտավոր հետամնացության (օլիգոֆրենիան) զարգացման խանգարման սիմպտոմները, ծանրության աստիճաններն էին՝ իրական դեպքերի վերլուծություններով։

Դասախոսությունը վարեց Գործնական Հոգեբանության և Սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի Հոգեբանություն կրթական ծրագրի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Գետևոնյանը:

Դասը հագեցած էր քննարկումներով, հետաքրքիր հարցադրումներով։