Հոգեբանական գիտելիքը դաստիարակչական աշխատանքի հենասյունն է

Շնորհավորում ենք մեր մասնակիցներին՝ մաղթելով արդյունավետ, ստեղծարար գործունեություն

Վարողներ՝ կլինիկական հոգեբան Մարինա Թոզալաքյան հ.գ.թ. Սեդա Վարդանյան: