«Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն» առարկայի շրջանակներում թրեյնինգային ձևաչափով ուսանողները յուրացնում են սթրեսի կառավարման հմտությունները:

Դասախոս ` հ.գ.թ. Սեդա Վարդանյան