«Ամենագետներ» նախակրթարանի զարգացման մեծ ձգտումով դաստիարակները մասնակցեցին «Երեխայի հոգեսեռական զարգացում» դասընթացին:
Վարող՝ կլինիկական հոգեբան, դասախոս՝ Մարինա Թոզալաքյան