Վարող՝ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու՝ Սեդա Վարդանյան