Արդյունավետ և հաճելի համագործակցություն «Մերի Փոփփինս» նախակրթարանի հետ:
Դաստիարակի հաղորդակցման կոմպետենտության զարգացում գործնական միջավայրում
Հաղորդակցման կոմպետենտությունը այն «անիվն է», որը գործի է դնում ցանկացած գործընթաց և ապահովում է դրա արդյունավետությունը: Այն դաստիարակի աշխատանքի հիմքն է:
Վարում է հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, հաղորդակցման թրեներ՝ Սեդա Վարդանյանը