Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի  «Ուրարտու» համալսարանը ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Հոգեբանական վերնիսաժ» խորագրով ամենամյա միջոցառմանը, որի նպատակն է   տարբեր մասնագիտացումներով   ուսանողներին տալ ինքնադրսևորվելու, ինչպես նաև աշխատաշուկայում կողմնորոշվելու հնարավորություն: