Մեկնարկեց «Հոգեբանը ներառական կրթության համակարգում» գործնական դասընթացը

Այսօր հոգեբանի աշխատանքը ներառական կրթության համակարգում ենթադրում է ներառված երեխաների հարմարմանը, զարգացմանն ուղղված բազմաթիվ հմտությունների առկայություն:

Վարող՝ հ.գ.թ., համալսարանի դասախոս՝ Ա. Մուրադյան