Տեղի ունեցավ Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի մագիստրատուրայի կրթական ծրագրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը։