Այսօր տեղի ունեցավ Մոսկվայի պետական մանկավարժա — հոգեբանական համալսարանի և Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի համատեղ կազմակերպված «Ընտանիքը և նրա արժեքները ժամանակակից սոցիա լ- մշակութային համատեքստում» թեմայով առցանց գիտաժողովը։
Գիտաժողովին մասնակցում էին համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, ուսանողներ, հետազոտողներ։