Տեղի ունեցավ Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը։