Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի ուսանողներն առանձին խմբերով պետական և մասնավոր հաստատություններում անցկացնում են ուսումնական պլանով նախատեսված հոգեբանական և սոցիալական ուղություններով պրակտիկաներ:

Ուսումնական պրակտիկա «Դիա Լոգ» հոգու և մտքի ներդաշնակ զարգացման կենտրոնում ։