«Սիրո հոգեբանություն» թեմայի շրջանակներում, բակալավրիատի երկրորդ կուրսի ուսանողների հետ դասախոս հ.գ.թ. Սեդա Վարդանյանն անցկացրեց «Սիրո գաղտնիքներ» գիտական-փաստագրական ֆիլմի դիտում-քննարկում:
Ներկայացվեցին սիրո ֆենոմենի վերաբերյալ տարբեր գիտակակարգերի և ամենակարևորը՝ հոգեբանության արդի հետազոտություններ ու մոտեցումները:
 Սերը շարունակում է մնալ մարդկության մեծագույն գաղտնիքը և կենսական ուժի աղբյուրը: