Հաճելի և արդյունավետ համագործակցություն «Հրաշք տնակ» նախակրթարանի հետ

Դաստիարակչական անձնակազմի վերապատրաստում

Վարողներ՝ կլինիկական հոգեբան Մարինա Թոզալաքյան

հ.գ.թ. Սեդա Վարդանյան