«Ուրարտու» համալսարանի ուսանողները, պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ ռեկտոր հ.գ.դ. պրոֆեսոր Ս. Սեդրակյանի հետ միասին, ներկա գտնվեցին ԵՊՀ–ում անցկացվող «Տեսական և գործնական հոգեբանության հիմնախնդիրներ» միջազգային 8-րդ համաժողովին:
Հոգեբանության նորագույն հետազոտությունների հետ ծանոթացումը թույլ է տալիս ոչ միայն զարգացնել գիտական հետաքրքրությունները, այլև դրանք արդյունավետ կիրառել հոգեբանական պրակտիկայում: