Արմավիրի «Փոքրիկ հրեշտակներ» նախակրթարանի դաստիարակների վերապատրաստում:
«Ուրարտու» համալսարանի համար սկզբունքորեն կարևոր է համագործակցությունը մարզերի հաստատությունների հետ՝ կրթության և դաստիարակության մեջ գործնական հոգեբանական հմտությունների զարգացման առումով:
Վարում է հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասախոս՝ Սեդա Վարդանյանը