Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանը ազատազրկված անձանց բարձրագույն կրթության կազմակերպման փորձառությամբ առաջիններից է,որ իր դռները բացեց ազատազրկված անձանց առջև օրենսդրությամբ ամրագրված իրենց իրավունքն իրացնելու գործում։