Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի «Հոգեբանություն» ֆակուլտետի  4-րդ կուրսի ուսանողները` դասախոս, հ.գ.թ. Ա. Մուրադյանի ղեկավարությամբ` մասնակցեցին Հայ-Ռուսական Սլավոնական համալսարանում տեղի ունեցած «Ֆիզիկական և հոգեբանական վերականգնում» թեմայով քննարկման, որը նախաձեռնել էր Հայ-Ռուսական համալսարանի Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտը՝ ի դեմս  տնօրեն Ե.Գ. Մարգարյանի, Հոգեբանության ֆակուլտետի ամբիոնի վարիչ, հ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ս. Բերբերյանի և մանկական վերականգնողական թերապիայի մասնագետ ԱՆՈ տնօրեն՝ Ե.Կլյուչևոյի։

Հանդիպմանը մասնակցում էին տարբեր ԲՈՒՀ-երի պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական կազմի ներկայացուցիչներ: