Հավատարմագրեր

Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանն ամբողջովին համատարմագրված  է: