ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

/
Գործնական Հոգեբանության և Սոցիոլոգիայի…

ՄԵՐ ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ

/
Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի…