Զեղչեր և արտոնություններ

Ուսանողները կարող են դիմել ուսման վարձի զեղչի համար, եթե համապատասխանում են հետևյալ կետերից մեկին՝

  • Պատերազմից տուժած  ընտանիքի անդամ
  • Երևանից 50-ից ավելի  կիլոմետր հեռու  բնակավայրի բնակիչ
  • Սիրիայի, Իրաքի ու  Լիբանանի հայ բնակիչ
  • Հաշմանդամ
  • Պետական պաշտոնյա,  ներառյալ բանակի ու ԱԻՆ-ի  աշխատակից