Վիրտուալ կամպուս

Լինելով մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող համալսարան և գտնվելով Երևան քաղաքի կենտրոնական հատվածում՝ «ՈՒՐԱՐՏՈՒ» համալսարանն իր կամպուսն է համարում ամբողջ Երևան քաղաքը։

Այդպես են վարվում զարգացած տերություններում գործող նմանատիպ համալսարանները։Դա նաև նշանակում է, որ ուսանողներին տրվում է ուսանողական քարտ, որի միջոցով նրանք զեղչեր կստանան համալսարանի հարևանությամբ գտնվող սննդի կետերից, մարզասրահներից և այլ ծառայություններ մատուցող
հաստատություններից։