«ԴԱՍԸ ՎԱՐՈՒՄ Է ՈՒՍԱՆՈՂԸ» ծրագրային հերթական թեման կոնֆլիկտային իրավիճակների լուծման եղականկներն ու բացահայտման, վերլուծման պրակտիկ աշխատանքներն էին։
Դասախոսությունը վարեց Գործնական Հոգեբանության և Սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի Հոգեբանություն կրթական ծրագրի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Էդիտա Կարապետյանը:

Դասն ընթացավ ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ և ակտիվ քննարկումներով։