Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի ռեկտորի խորհրդական, որակի ապահովման պատասխանատու Սոնա Համբարձումյանը, հանրային կապերի և գովազդի պատասխանատու Նովելլա Կասպարյանը «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն»-ում մասնակցեցին Կանանց իրավունքների 3-օրյա դասընթացին։