Ս.թ. ապրիլի 29-ին տեղի ունեցավ «Հոգեբանություն» կրթական ծրագրի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Գնահատումը կատարվեց` հաշվի առնելով ուսանողների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների կատարելագործումը, գիտահետազոտական ունակությունները և անցկացված հետազոտությունների արդյունքների վերլուծությունը: