Գործնական Հոգեբանության և Սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի ռեկտորի խորհրդական՝ որակի ապահովման պատասխանատու Ս․ Համբարձումյանը հանդիպեց տարբեր կուրսերի ակտիվ ուսանողների հետ՝ որակի ապահովման գործընթացներում ուսանողների ներգրավվածության, համալսարանում և համալսարանից դուրս ամանորյա ծրագրերի իրականացման օրակարգով։

Քննարկվեց նաև ուսանողական ակտիվության բարձրացման հարցեր, վերհանվեցին առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման առաջարկներ։