Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի ուսանողներն առանձին խմբերով պետական և մասնավոր հաստատություններում անցկացնում են ուսումնական պլանով նախատեսված հոգեբանական և սոցիալական ուղություններով պրակտիկաներ:

Ուսումնական պրակտիկա Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվան №20 հիմնական դպրոցում: