Entries by admin

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Գործնական Հոգեբանության և Սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի որակի ապահովման բաժինն իրականացրեց 2023-2024 ուս․ տարվա պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի բավարարվածության գնահատման անանուն հարցում, որին մասնակցեցին համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 90%-ը, որից 30 %-ը համալսարանում աշխատում էին 2000 թվականից, 16,7 %-ը՝ 1995-ից, 2012, 2023 թվականներին։ Աշխատանքային միջավայրից բավարարվածությունը կազմել է 83,3 %։ Տեղեկացվածության և խոսքի ազատության մակարդակից բավարարվածությունը, որն իր մեջ ներառում է կրթական բարեփոխումներին ներառվածությունը, աշխատակիցների կարծիքների  համալսարանի կողմից հաշվի առնելու մեխանիզմները, կազմել […]